Nie sprzedaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych

Jak opisano w naszej Polityce prywatności, zbieramy dane osobowe z twoich interakcji z nami i naszą stroną internetową, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii. Możemy również udostępniać te dane osobowe stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym. Robimy to, aby pokazać reklamy na innych stronach internetowych, które są bardziej odpowiednie do twoich interesów i z innych powodów opisanych w naszej polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych dla ukierunkowanych reklam opartych na interakcji na różnych stronach internetowych można uznać za „sprzedaż”, „udostępnianie” lub „reklamy ukierunkowane” Zgodnie z niektórymi amerykańskimi przepisami dotyczącymi prywatności. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć prawo do rezygnacji z tych działań. Jeśli chcesz wykonać ten rezygnacja, dobrze, Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową z włączonym sygnałem preferencji Global Control Control, w zależności od tego, gdzie jesteś, będziemy traktować to jako żądanie rezygnacji z aktywności Można to uznać za „sprzedaż” lub „udostępnianie” danych osobowych lub innych zastosowań, które można uznać za ukierunkowaną reklamę urządzenia i przeglądarki, której użyłeś do odwiedzenia naszej strona internetowa.