Fast-fashion-kills Erverte Paris

Hızlı moda öldürür

Hızlı moda çağında, sentetik giysiler gardıroplarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Görünüşte zararsız olan bu giysilerin giderek büyüyen bir çevre ve sağlık krizine -mikroplastik kirliliğine- katkıda bulunduğunu pek bilmiyoruz. Okyanuslarımızı kirletmenin ötesinde, son araştırmalar sentetik giysilerdeki mikroplastikler ile bunların insan besin zincirine girmesi ve kanserle potansiyel bağlantıları arasında rahatsız edici bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

Mikroplastiklerin Sentetik Giysiler Yoluyla Yayılması:
Polyester ve naylon gibi sentetik kumaşlar yıkama sırasında mikroplastikler saçmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde, tek bir çamaşır yükü su sistemlerimize milyonlarca mikrolif bırakabilir. Bu küçük plastik parçacıklar atık su arıtma tesislerinden kaçarken, nehirlere ve okyanuslara sızarak besin zincirine doğru yol alırlar.

Gıda Zincirindeki Mikroplastikler:
Planktonlardan büyük balıklara kadar deniz yaşamı bu mikroplastikleri yutmaktadır. Sonuç olarak, deniz ürünleri tüketen insanlar farkında olmadan bu plastik parçacıklarını yutmaktadır. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, ortalama bir insanın sadece deniz ürünleri yoluyla her hafta 5 grama kadar plastik tüketebileceğini tahmin etmektedir.

Kanser Bağlantısı:
En endişe verici açıklama ise mikroplastiklerin potansiyel kanserojen özellikleridir. Bu küçük parçacıkların, çevrelerindeki bilinen kanserojen maddeler de dahil olmak üzere toksik kimyasalları emdiği ve biriktirdiği tespit edilmiştir. Araştırmalar, mikroplastiklerin çevredeki varlığı ile kanser riskinin artması arasında bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

50'nin Altındakiler Arasında Kanser Oranları Artıyor:
Dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde görülen kanser vakalarındaki artış endişe kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, önümüzdeki yirmi yıl içinde dünya genelinde kanser vakalarının yaklaşık %60 oranında artacağı öngörülmektedir. Kanser gelişimine birden fazla faktör katkıda bulunurken, ortaya çıkan araştırmalar mikroplastiklerin kanserojen doğasının önemli bir katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Epidemiyolojik çalışmalar devam etmektedir, ancak ön veriler endişe verici bir korelasyona işaret etmektedir.

İnsan Vücudundaki Mikroplastikler:
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda insan kanında mikroplastikler tespit edilmiş ve bu küçük parçacıkların vücudumuza ne ölçüde nüfuz ettiğinin altı çizilmiştir. Gıda ve hava dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar yoluyla günlük ortalama mikroplastik alımının onlarca ila yüzlerce mikrogram aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Sonuç:
Sentetik giysileri benimsemeye devam ettikçe, istemeden de olsa yaygın bir çevre ve sağlık krizine katkıda bulunuyoruz. Mikroplastikler, gıda zinciri ve potansiyel kanserojen etkiler arasındaki bağlantı, sürdürülebilir alternatifler ve sorumlu tüketim için aciliyetin altını çiziyor. Mikroplastiklerin sağlığımız ve gezegenimizin sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak için farkındalık, araştırma ve kolektif eylem zorunludur.

 

Kaynaklar:


*Dünya Sağlık Örgütü (WHO) - Kanser İstatistikleri:
https://www.who.int/cancer/en/

*Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) - Plastik Yutma:
https://www.worldwildlife.org/threats/plastic-pollution

*Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi:
https://pubs.acs.org/journal/esthag

*The Guardian - Yiyeceklerimizdeki Mikroplastikler:
https://www.theguardian.com/environment/microplastics

*Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) - Mikroplastikler ve Sağlık:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Bloga dön

Yorum yapın